Odszkodowanie za upadek na nieodśnieżonym chodniku

Opady śniegu i mróz wiążą się ze wzrostem liczby wypadków. Najczęstszą przyczyną tego są oblodzone i nieodśnieżone chodniki.

Zapamiętaj: Za upadek na nieodśnieżonym, oblodzonym chodniku, można domagać się odszkodowania i odpowiedniego zadośćuczynienia.

Jeśli na skutek wypadku dojdzie do powstania urazu ciała, oprócz pogotowia ratunkowego należy wezwać straż miejską, spisać dane świadków i zachować dokumentację medyczną. Należy również pamiętać, że w procesie dochodzenia świadczeń odszkodowawczych przyda się dokumentacja fotograficzna, która dokładnie zobrazuje miejsce zdarzenia.

Za szkody powstałe wskutek zaniedbań odpowiada właściciel bądź zarządca nieruchomości czy terenu. Wszelkie roszczenia należy kierować bezpośrednio do zarządcy miejsca wypadku lub jego ubezpieczyciela (jeśli ma wykupione ubezpieczenie OC).

Jeśli do wypadku dojdzie na chodniku znajdującym się tuż przy posesji, odpowiedzialny będzie właściciel lub administrator posesji. Przy chodnikach będących otoczeniem drogi publicznej odpowiedzialność spada na zarządcę drogi publicznej.

***

Co raz częściej na wokandzie Sądu Rejonowego w Elblągu stają roszczenia osób pokrzywdzonych, które poprzez zaniedbania zarządcy chodnika doznają różnego rodzaju urazów.

W odniesieniu do chodników znajdujących się w okolicach głównych ulic, zastosowanie znajdzie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 rok Nr 1399), który jednoznacznie wskazuje, że do obowiązkowych zadań własnych gminy należy utrzymanie czystości i porządku w gminie.

W związku z tym, jeżeli do wypadku doszło w takim miejscu, z dużą dozą prawdopodbieństwa, można stwierdzić, że należy on do Gminy Miasta Elbląg i to ona była odpowiedzialna za jego utrzymanie oraz stan. Podobnie jest w odniesieniu do innych miast i miasteczek.