Obowiązek informacyjny dot. RODO

Przekazując do nas wiadomość, przekazujecie Państwo Kancelarii Radcy Prawnego Marcina Szakiewicza swoje dane osobowe – tj. np.  imię i nazwisko, swój adres e-mail lub numer telefonu.

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będziemy mogli odpowiedzieć na Waszą wiadomość.

Administratorem Państwa danych osobowych stanie się Marcin Szakiewicz  jako właściciel Kancelarii Radcy Prawnego (Elbląg, pl. K.Jagielończyka 6/2).

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

Szanujemy Waszą prywatność – Państwa dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego naszą pocztę e-mail. Nie będziemy ich przechowywać dłużej niż przez 1 miesiąc – po tym okresie zostaną usunięte.

W każdym czasie możecie Państwo również zwrócić do Nas z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszecie Państwo wiadomość na adres: kancelaria@szakiewicz.pl.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).

Jeżeli według Państwa Wasze dane są przetwarzane nieprawidłowo, przysługuje Wam prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.