Błąd medyczny – zadośćuczynienie za śmierć na skutek zakażenia

Spór dotyczył zapłaty zadośćuczynienia za błąd medyczny, skutkujący zakażeniem pacjentki poddanej endoprotezoplastyce, w następstwie czego zmarła na skutek sepsy.

Sąd Okręgowy w Elblągu po blisko 2 latach sporu, uznał racje powódki, iż jej matka zmarła na skutek zaniedbań w Szpitalu Miejskim . Powyższe skutkowało zasądzeniem zadośćuczynienia w kwocie 100.000 zł. wraz z odsetkami i kosztami procesu.

(więcej…)

Wypadek drogowy z udziałem rowerzysty – co robić?

W ostatnich kilku tygodniach newsy elbląskich portali internetowych zdominowały informacje, o wypadkach komunikacyjnych z udziałem rowerzystów. W związku z tym odebrałem również kilka telefonów z pytaniem: co zrobić w przypadku kolizji z rowerzystą ?

W tym wpisie, przedstawię Wam swoje stanowisko.

Oczywiście podchodząc zdroworozsądkowo do tematu, doradzam, że jeżeli w kolizji czy wypadku nie ma rannych, to można nie wzywać policji. Strony wówczas mogą dojść do porozumienia i załatwić sprawę polubownie. Jeżeli straty są niewielkie, wówczas sprawca może je pokryć gotówką, na miejscu. Po spisaniu stosownego oświadczenia, zawierającego oświadczenie pokrzywdzonego, że zapłacone świadczenie „w pełni rekompensuje doznaną przez niego szkodę i wyczerpuje jego roszczenia związane z tym zdarzeniem”, strony mogą się rozejść .

(więcej…)

Odszkodowanie za upadek na nieodśnieżonym chodniku

Opady śniegu i mróz wiążą się ze wzrostem liczby wypadków. Najczęstszą przyczyną tego są oblodzone i nieodśnieżone chodniki.

Zapamiętaj: Za upadek na nieodśnieżonym, oblodzonym chodniku, można domagać się odszkodowania i odpowiedniego zadośćuczynienia.

Jeśli na skutek wypadku dojdzie do powstania urazu ciała, oprócz pogotowia ratunkowego należy wezwać straż miejską, spisać dane świadków i zachować dokumentację medyczną. Należy również pamiętać, że w procesie dochodzenia świadczeń odszkodowawczych przyda się dokumentacja fotograficzna, która dokładnie zobrazuje miejsce zdarzenia.

(więcej…)