Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej (rodzice, dzieci)

Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej (rodzice, dzieci)

Śmierć najbliższej osoby jest wydarzeniem niezwykle traumatycznym dla każdego, kogo dotknęło takie nieszczęście. Na początku na ogół nie myśli się o uzyskaniu zadośćuczynienia należnego od sprawcy, które choć w części może ukoić ból po tak wielkiej stracie. Jednakże po czasie przychodzi refleksja, iż ten, kto ponosi winę za tak tragiczną okoliczność, powinien zrekompensować szkody, jakie wywołał wskutek swego działania.

Na jakich zasadach przysługuje zadośćuczynienie za śmierć osób najbliższych, takich jak rodzice czy dzieci oraz jaka może być jego wysokość, opisuje niniejszy artykuł. 

(więcej…)

Błąd medyczny – zadośćuczynienie za śmierć na skutek zakażenia

Spór dotyczył zapłaty zadośćuczynienia za błąd medyczny, skutkujący zakażeniem pacjentki poddanej endoprotezoplastyce, w następstwie czego zmarła na skutek sepsy.

Sąd Okręgowy w Elblągu po blisko 2 latach sporu, uznał racje powódki, iż jej matka zmarła na skutek zaniedbań w Szpitalu Miejskim . Powyższe skutkowało zasądzeniem zadośćuczynienia w kwocie 100.000 zł. wraz z odsetkami i kosztami procesu.

(więcej…)

Wypadek drogowy z udziałem rowerzysty – co robić?

W ostatnich kilku tygodniach newsy elbląskich portali internetowych zdominowały informacje, o wypadkach komunikacyjnych z udziałem rowerzystów. W związku z tym odebrałem również kilka telefonów z pytaniem: co zrobić w przypadku kolizji z rowerzystą ?

W tym wpisie, przedstawię Wam swoje stanowisko.

Oczywiście podchodząc zdroworozsądkowo do tematu, doradzam, że jeżeli w kolizji czy wypadku nie ma rannych, to można nie wzywać policji. Strony wówczas mogą dojść do porozumienia i załatwić sprawę polubownie. Jeżeli straty są niewielkie, wówczas sprawca może je pokryć gotówką, na miejscu. Po spisaniu stosownego oświadczenia, zawierającego oświadczenie pokrzywdzonego, że zapłacone świadczenie „w pełni rekompensuje doznaną przez niego szkodę i wyczerpuje jego roszczenia związane z tym zdarzeniem”, strony mogą się rozejść .

(więcej…)