Wypadek drogowy z udziałem rowerzysty – co robić?

W ostatnich kilku tygodniach newsy elbląskich portali internetowych zdominowały informacje, o wypadkach komunikacyjnych z udziałem rowerzystów. W związku z tym odebrałem również kilka telefonów z pytaniem: co zrobić w przypadku kolizji z rowerzystą ?

W tym wpisie, przedstawię Wam swoje stanowisko.

Oczywiście podchodząc zdroworozsądkowo do tematu, doradzam, że jeżeli w kolizji czy wypadku nie ma rannych, to można nie wzywać policji. Strony wówczas mogą dojść do porozumienia i załatwić sprawę polubownie. Jeżeli straty są niewielkie, wówczas sprawca może je pokryć gotówką, na miejscu. Po spisaniu stosownego oświadczenia, zawierającego oświadczenie pokrzywdzonego, że zapłacone świadczenie „w pełni rekompensuje doznaną przez niego szkodę i wyczerpuje jego roszczenia związane z tym zdarzeniem”, strony mogą się rozejść .

W innym przypadku, uczestnicy wypadku powinni spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, które powinno ułatwić dochodzenie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, w której sprawca wypadku wykupił OC.

Gdy jednak w wypadku ktoś zginął lub doznał szkody osobowej, bezwzględnym obowiązkiem jest wezwanie policji, która przeprowadzi stosowne postępowanie i albo ukarze winnego mandatem, albo skieruje do sądu akt oskarżenia.

Niezależnie od tego, pokrzywdzony może rozpocząć dochodzenie odszkodowania od sprawcy wypadku lub jego ubezpieczyciela (należy pamiętać, że w przypadku rowerzystów posiadanie polisy OC nie jest obowiązkowe).

Gdy winny jest kierowca – odszkodowanie z polisy OC

Jeśli rowerzysta lub inni uczestnicy ruchu drogowego nie przyczynili się do kolizji z samochodem , a wyłączną winę za zdarzenie ponosi kierowca samochodu, wówczas szkoda likwidowana będzie z OC właściciela pojazdu.

Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie I ACa 1442/14, LEX nr 1711503 przypomniał, że jeśli dochodzi do kolizji dwóch pojazdów mechanicznych, to kierowcy odpowiadają względem siebie na zasadzie winy. Jeśli zaś auto zderzy się z rowerem, posiadacz samochodu odpowiada na zasadzie ryzyka, a więc bez względu na to, czy jest winny wypadkowi.

W takim przypadku rowerzysta otrzyma odszkodowanie bezpośrednio od ubezpieczyciela, z którym właściciel samochodu zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Warto zapamiętać, że kierowca pojazdu mechanicznego nie odpowiada względem poszkodowanego rowerzysty, jedynie wtedy, jeśli szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi on odpowiedzialności.

Nie mniej jednak, jak wskazał Sąd Apelacyjny w Łodzi kierowca samochodu „ryzykuje” ponoszenie odpowiedzialności cywilnoprawnej względem rowerzysty, mimo że on sam przyczynia się – nawet w znacznym stopniu – do powstania wypadku drogowego. Jedynie bowiem wyłączna wina rowerzysty w spowodowaniu wypadku komunikacyjnego wyłączała odpowiedzialność posiadacza pojazdu mechanicznego na zasadzie ryzyka.

Gdy winny jest rowerzysta, sprawa jest bardziej skomplikowana

Jeśli role się odwrócą i to rowerzysta ponosi wyłączną winę za kolizję, to sytuacja nieco się komplikuje.

Wówczas rowerzysta odpowiada zarówno za szkody na mieniu, a więc w tym wypadku za uszkodzenie samochodu oraz zdrowiu, które wyrządził poszkodowanemu na zasadzie art. 415 kodeksu cywilnego.

Bardzo ważną informacją jest w tym kontekście to, że posiadacze rowerów, w przeciwieństwie do właścicieli samochodów, nie mają obowiązku wykupienia polisy OC. Jeśli rowerzysta nie jest ubezpieczony, pozostaje wtedy konieczność naprawienia szkody w pojeździe przez niego samego, ewentualnie postępowanie sądowe.

Warto zwrócić uwagę, że w wielu przypadkach rowerzyści mają wykupione nieobowiązkowe ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które może (w zależności od polisy) uwolnić go od odpowiedzialności finansowej za wypadek. Należy jednak zapamiętać, że odszkodowanie w takim wypadku zostanie wypłacone do określonej w ubezpieczeniu kwoty, a więc do najwyższej możliwej sumy odszkodowania zawartej w polisie. Jeżeli wartość szkody przekroczy tą kwotę, to poszkodowany będzie musiał uzupełniająco wydatkować własne środki.

 

Gdybyś miał jakiekolwiek pytania zapraszam do kontaktu 662-662-537